2017 YILI 8. EK YERLEŞTİRME

Aile Hekimliği Uygulaması 2017/8. Ek Yerleştirme – 18 Ağustos 2017 

Antalya İlinde Boşalan Aile Hekimliği Birimlerine 2017/8. Ek Yerleştirme Yapılacaktır.

             5258 Sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kanunu gereği, herhangi bir sebeple boşalan ve yeni açılan pozisyonlar için Aile Hekimliği 2017/8. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

            Yerleştirme işlemlerinde Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Yönetmeliği (R.G Tarih: 25/01/2013-28539) ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişik:RG-11/03/2015-29292) ve (Değişik:RG-16/5/2017-30068) hükümleri uygulanacaktır.

            2017/8. Ek yerleştirme işlemi; 18 Ağustos 2017 Cuma günü saat 16:00'da, Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

             Başvurular,  : : 8 Ağustos 2017 Salı, 9 Ağustos 2017 Çarşamba, 10 Ağustos 2017 Perşembe,  11 Ağustos 2017 Cuma ve 14 Ağustos 2017 Pazartesi 08.30 - 17.30 Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesine yapılabilecektir.

            “Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Yönetmelik (R.G.:Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar’ın 15. Maddesinin 5. Fıkrası “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu ve resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz” hükmü bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

     Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 26.03.2013 tarih ve 34050 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu yazısına istinaden;

  1. “3) Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları kadrolarında çalışan aile hekimliği uzmanı hekimlerin aile hekimliğine geçişlerine muvafakat verilmiş olup bu hekimlerin aile hekimliğine başvurularında ayrıca muvafakat verilmesi aranmayacaktır. Tıp fakültesinden mezuniyeti üzerinden en az 25 yıl geçmiş diğer uzman hekimlere muvafakat verilip verilmeyeceğine kadrosunun bulunduğu kurumun teklifi üzerine ilgisine göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı veya Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce karar verilecektir. Bunların dışındaki uzman hekimlere ise muvafakat verilmemiştir.”

 

  1. “6) Aile hekimi olmak isteyen pratisyen hekimler ile aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personel için ilin hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak muvafakat verilip verilmeyeceğine, personelin kadrosunun bulunduğu kuruma göre il sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü veya kamu hastaneleri birliği genel sekreterliğince karar verilecektir.” Hükmü yer almakta olup, bu hüküm doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Başkanlığı’nın 23.09.2013 tarih ve 104256 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu yazısına istinaden;

             “5) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.”

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

            Atamalar Yönetmelikte belirtilen hizmet puan esaslarına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda kamu hizmetine başlama tarihleri esas alınacaktır.

             Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Müdürlüğümüzün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

NOT: PBS (Hizmet Puanı Çıktısı) http://sbu2.saglik.gov.tr/personelIslemleri/ adresinden ulaşılabilmektedir.

YER: ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONUNDA 18 AĞUSTOS  2017 CUMA GÜNÜ  SAAT: 16:00’DA YAPILACAKTIR.

İLETİŞİM:   0 242 237 03 90

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ                   AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA ŞUBESİ                              

                 4455-4440                                                                    2015-2065

ADRES:

Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. Defterdarlık Yanı

Halk Sağlığı Müdürlüğü İçi Kat:1    AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Okunma sayısı : 2532
Son Eklenen DuyurularAntalya Halk Sağlığı Müdürlüğü - 2017