YönetimSağlık Bakanımız

Dr.Ahmet DEMİRCAN

Kurum Başkanımız

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Antalya Halk Sağlığı Müdürü V.

Dr.Adil KAPLAN
adil.kaplan@saglik.gov.trAntalya Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

Dr. Adil KAPLAN
adil.kaplan@saglik.gov.tr

Sorumlu Olduğu Şubeler & Birimler

 • Aile Hekimliği Uygulama Şubesi
 • Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şubesi
 • Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi
 • Çalışan Sağlığı Şubesi


Antalya Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

Ünal BAŞ
unal.bas@saglik.gov.tr

Sorumlu Olduğu Şubeler & Birimler

 • İnsan Kaynakları Şubesi
 • İdari ve Mali İşler Şubesi
 • Çevre Sağlığı Şubesi
 • Halk Sağlığı Laboratuvarı


Antalya Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

Dr. Sıdıka Birgül YILMAZ
birgul.yilmaz2@saglik.gov.tr

Sorumlu Olduğu Şubeler & Birimler

 • Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şubesi
 • Ruh Sağlığı Programları Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şubesi
 • Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şubesi
 • Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi
 • Kanser Şubesi
Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü - 2017